Tax Alert – jak liczyć wartość transakcji?

Od 2017 r. sporządzenie dokumentacji cen transferowych jest konieczne dla „transakcji lub zdarzeń„ jednego rodzaju, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika”. Sformuł‚owanie to nie precyzuje, czy dla potrzeb weryfikacji obowiązku sporządzenia dokumentacji należy sumować‡ wartość‡ wszystkich transakcji czy …

Na czym polega analiza cen transferowych – Michał Kubik Rzeczpospolita 28.06.2017

Czwarta część „Akademii cen transferowych” została poświęcona analizie danych porównawczych. Analiza danych porównawczych to analiza wskazująca rynkowy przedział cen/marż stosowanych w transakcjach między podmiotami niepowiązanymi. Badanie danych porównawczych pozwala na poznanie rynkowego poziomu wynagrodzenia danej transakcji lub jego uzasadnienie i …