Dokumentacja cen transferowych – zmiany od 2017 roku – Natalia Kotlarek, Dominika Chojnacka 31.05.2017

Jedną z najistotniejszych zmian w zakresie nowych, obowiązujących od 2017 r. przepisów dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych jest wprowadzenie jej trójstopniowego kształ‚tu. Pierwszym i podstawowym poziomem bę™dzie tzw. dokumentacja lokalna. Szczegół‚y dotyczące dokumentacji lokalnej dostę™pne są tutaj.…