Pełnomocnictwa podatkowe – nowe zasady

Jeżeli są Państwo zainteresowani możliwością ograniczenia ryzyka związanego z udostępnianiem pracownikom służbowych samochodów, zapraszamy do kontaktu.

Od stycznia i lipca br. obowiązują nowe przepisy dotyczące pełnomocnictw. Przewidują one 3 rodzaje pełnomocnictw:

  1. ogólne – do załatwiania wszystkich spraw podatkowych,
  2. szczególne – do załatwienia konkretnej sprawy podatkowej,
  3. do doręczeń – obowiązkowe gdy nie mamy adresu zamieszkania / pobytu w UE.

Pełnomocnictwo ogólne:

  • upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych;
  • nie upoważnia do podpisywania deklaracji podatkowych; w tym celu należy złożyć

UPL-1;

  • składa się je w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Podatkowego, na formularzu PPO-1;
  • jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Pełnomocnictwo szczególne:

  • upoważnia do działania w konkretnej sprawie podatkowej (trzeba ją szczegółowo opisać);
  • składa się je na formularzu PPS-1 (może być to