Ryczałt za użytkowanie samochodów służbowych a wydatki na paliwo

Od 1 stycznia 2015 r. pracownikom, którzy wykorzystują samochody służbowe

do prywatnych celów dolicza się na potrzeby podatku dochodowego zryczałtowany przychód. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy ryczałt ten dotyczy  wyłącznie udostępnienia samego pojazdu, czy też uwzględnia również koszty paliwa wykorzystywanego w celach prywatnych.

Dotychczas organy podatkowe jednomyślnie stwierdzały, iż ryczałt za użytkowanie samochodów służbowych nie obejmuje kosztów paliwa wykorzystywanego do celów prywatnych (np. sygn. IPTPB1/4511-867/15 5/MAP, sygn.1061IPTPB1.4511.88.2016.2.SK). Co za tym idzie, pracownik korzystający z samochodu

służbowego powinien albo zwrócić pracodawcy koszt paliwa wykorzystanego do jazd prywatnych, albo należałoby doliczyć mu z tego tytułu dodatkowy przychód do opodatkowania). Zgodnie z takim podejściem, jeżeli pracodawca nie zastosuje, któregoś z tych rozwiązań naraża się na ryzyko podatkowe.

Zmianę mogą jednak przynieść sądy administracyjne. …

Ceny transferowe – praktyczny poradnik ABC Tax

Szanowni Państwo,

Ceny transferowe i prawidłowe sporządzenie dokumentacji podatkowej to jedna z bardziej istotnych kwestii dla podatników zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi. Jednocześnie zgodnie z naszą wiedzą jest to obszar, który budzi duże zainteresowanie w trakcie kontroli podatkowych.

Dlatego też w ABC Tax postanowiliśmy oddać do Państwa rąk niniejszy „poradnik”. Zawarliśmy w nim krótkie komentarze na temat istotnych kwestii, z którymi mogą zetknąć się podatnicy przystępujący do sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Jak zwykle w przypadku naszych porad staraliśmy się, aby miały one jak najbardziej praktyczny charakter. Wierzymy, że materiał, który oddajemy w Państwa ręce – mimo skromnej objętości – będzie cenną pomocą w procesie przygotowywania dokumentacji podatkowych.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół ABC Tax

Paweł Sancewicz, doradca podatkowy

Który próg z przepisów podatkowych należy wziąć pod uwagę przy transakcjach usługowych, aby zweryfikować konieczność sporządzenia dokumentacji podatkowej?

Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej, jeśli wartość takich transakcji przekracza wskazane w przepisach kwoty. Sam wybór właściwego progu z ustawy może jednak rodzić wątpliwości.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

1) 100.000 euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego (określonego zgodnie z przepisami ustawy CIT), albo

2) 30.000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo

3) 50.000 euro – w pozostałych przypadkach.

W pierwszym kroku należy zatem zidentyfikować transakcje, które w świetle przepisów podatkowych podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. …

Wartość transakcji a obowiązek sporządzenia dokumentacji

Nie zawsze transakcja z podmiotem powiązanymi będzie podlegała obowiązkowi sporządzenia dokumentacji. Podstawowym kryterium oceny jest jej wartość. Kwestia ta może jednak sprawić podatnikom wiele kłopotów.

Przepisy ustaw podatkowych wprowadzają limity, powyżej których należy sporządzać dokumentację. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Nie tylko z podmiotem powiązanym…

Zgodnie z przepisami ustaw CIT i PIT obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmuje nie tylko transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi, ale również przypadki transakcji, w związku z którymi zapłata należności z nich wynikająca dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Dotyczy to sytuacji, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku …