Zmiany w przepisach o podatkowych grupach kapitałowych

27 listopada br. została opublikowana ustawa o zmianach w podatkach dochodowych (Dz. U. poz. 2175). Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od początku 2018 roku, wpłyną między innymi na funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK). Zmiany powinny pozytywnie wpłynąć na „dostępność” tej formy prowadzenia biznesu przez podmioty powiązane. Szczegóły znajdą Państwo tutaj

Koszty podatkowe od 1 stycznia 2018 r. – Alert ABC Tax – listopad 2017

Od 1 stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać obszerna nowelizacja ustawy o CIT. Znaczna część zmian dotyczy katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych. Wyłączone z nich zostaną m.in. odsetki od pożyczek partycypacyjnych, odsetki od przejętych pożyczek, zaciągniętych na zakup udziałów, kwoty wypłacane tytułem podziału (rozliczenia) zysku. Szczegóły tutaj

Zmiany podatkowe na 2018

W 2018 r. wejść mają w życie kolejne zmiany przepisów podatkowych, niektóre z nich są dość istotne. Zmiany dotyczą m.in.:

  1. mechanizmu podzielonej płatności (split payment),
  2. limitu ujmowania w KUP wydatków związanych z usługami niematerialnymi,
  3. niedostatecznej kapitalizacji,
  4. przychodów z zysków kapitałowych.

Jeżeli te zagadnienia Państwa dotyczą lub są Państwo zainteresowani szkoleniem ze zmian podatkowych, zapraszamy do kontaktu: biuro@abcgroupCE.com

Szczegóły tutaj

Niedostateczna kapitalizacja – rewolucyjne zmiany od 2018 r. – Alert ABC Tax – listopad 2017

1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zupełnie nowe przepisy w zakresie niedostatecznej kapitalizacji. Ograniczenia będą dotyczyły także pożyczek od banków (podmiotów niepowiązanych). Wyłączeniu z kosztów podlegać będą odsetki w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania nad przychodami odsetkowymi przewyższa 30% wskaźnika bazującego na EBITDA. Szczegóły dostępne tutaj