Kontrole cen transferowych – jak się przygotować

W sierpniu 2016 r. informowaliśmy, że priorytetem Ministerstwa Finansów jest badanie cen transferowych (szczegóły tutaj). Rzeczywiście ceny transferowe są ostatnio przedmiotem częstszych i dokładniejszych kontroli. Kontrolujący szczegółowo analizują dokumentację cen transferowych, a jej fragmenty zamieszczają w protokole z kontroli. Organy często żądają przedstawienia szczegółowych kalkulacji cen (zarówno w zakresie transakcji sprzedażowych, jak i zakupowych), dokumentów potwierdzających wykonanie usług niematerialnych, czy dodatkowych wyjaśnień w zakresie zasadności wyboru danego dostawcy. Warto odpowiednio przygotować się na taką kontrolę. Szczegóły tutaj.…

Zaproszenie na konferencję ABC TAX

Ceny transferowe 2017 – konferencja ABC Tax – Poznań, 8 czerwca 2017.

  • Co zmieniło się w cenach transferowych od 2017 r.
  • Dokumentacja grupowa – czego mogę oczekiwać z Grupy?
  • Analiza danych porównawczych (benchmark).
  • Najnowsza praktyka organów w zakresie kontroli z cen transferowych.
  • Najnowsze orzecznictwo i interpretacje w zakresie cen transferowych.

Szczegóły dostępne tutaj.…