Benchmark, czyli analiza danych porównawczych – Rafał Fudali Rzeczpospolita 7.06.2017

Od 2017 r. wprowadzono do ustawy o CIT wiele nowości w zakresie cen transferowych. Jedną z nich jest analiza danych porównawczych, określana w żargonie podatkowym jako benchmark (z ang. benchmarking study). Niektórzy podatnicy będą musieli go sporządzić razem z dokumentacją cen transferowych. Szczegóły dotyczące benchmarku dostępne są tutaj.…

Co należy wiedzieć o raportowaniu grupowym – Tomasz Napierała Rzeczpospolita 7.06.2017

Wśród nowych obowiązków z zakresu cen transferowych jest tzw. raportowanie grupowe – „CbC” (z angielskiego Country-by-Country). Jest to informacja o jednostkach wchodzących w skład grupy kapitałowej obejmuje ich dane identyfikacyjne oraz dotyczące m.in.: przychodów, zysku (straty), podatku, kapitału, pracowników i majątku – z podziałem na państwa lub terytoria. Szczegóły dotyczące raportu CbC dostępne są tutaj.…

Dokumentacja cen transferowych – zmiany od 2017 roku – Natalia Kotlarek, Dominika Chojnacka 31.05.2017

Jedną z najistotniejszych zmian w zakresie nowych, obowiązujących od 2017 r. przepisów dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych jest wprowadzenie jej trójstopniowego kształ‚tu. Pierwszym i podstawowym poziomem bę™dzie tzw. dokumentacja lokalna. Szczegół‚y dotyczące dokumentacji lokalnej dostę™pne są tutaj.…