Kontrole podatkowe w zakresie cen transferowych – Michał Kubik Rzeczpospolita 19.07.2017

Kolejna część „Akademii cen transferowych” jest kontynuacją poprzedniego artykułu o kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych. Dotyczy braku przedstawienia dokumentacji na żądanie organów, co skutkuje zastosowaniem 50-proc. stawki PIT/CIT do kwoty dochodu doszacowanego podatnikowi w wyniku kontroli. Szczegóły dostępne są tutaj.…

Kontrole podatkowe w zakresie cen transferowych – Michał Kubik Rzeczpospolita 12.07.2017

Szósta część „Akademii cen transferowych” dotyczy kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych. W tym celu, zazwyczaj kontrolujący wzywają najpierw do przedłożenia dokumentacji podatkowej. W zależności od specyfiki zawieranych transakcji oraz zawartości dokumentacji pojawiają się prośby o podstawy ustalenia cen lub pytania czy sporządzano ich analizę. Szczegóły dostępne tutaj.…

Tax Alert – jak liczyć wartość transakcji?

Od 2017 r. sporządzenie dokumentacji cen transferowych jest konieczne dla „transakcji lub zdarzeń„ jednego rodzaju, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika”. Sformuł‚owanie to nie precyzuje, czy dla potrzeb weryfikacji obowiązku sporządzenia dokumentacji należy sumować‡ wartość‡ wszystkich transakcji czy rozpatrywać‡ je osobno. Niedawno Dyrektor  Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział‚ się™ na ten temat w interpretacji indywidualnej. Więcej informacji na ten temat znajdą Pań„stwo tutaj.…

Na czym polega analiza cen transferowych – Michał Kubik Rzeczpospolita 28.06.2017

Czwarta część „Akademii cen transferowych” została poświęcona analizie danych porównawczych. Analiza danych porównawczych to analiza wskazująca rynkowy przedział cen/marż stosowanych w transakcjach między podmiotami niepowiązanymi. Badanie danych porównawczych pozwala na poznanie rynkowego poziomu wynagrodzenia danej transakcji lub jego uzasadnienie i obronę stosowanych cen. Dzięki temu podatnik minimalizuje ryzyko ich zakwestionowania przez fiskusa. Szczegóły dostępne tutaj.…

Jaki jest zakres dokumentacji grupowej – Tomasz Napierała Rzeczpospolita 21.06.2017

Trzecia część „Akademii cen transferowych” została poświęcona dokumentacji grupowej (Master file), która jest jednym z obowiązkowych elementów dokumentacji cen transferowych. Master file przygotowany przez centralę z siedzibą za granicą może, ale nie musi być wystarczający. Można go wykorzystać, jeżeli będzie zawierał wszystkie elementy przewidziane w polskich przepisach. Szczegóły dostępne tutaj.…