Faktury otrzymane elektronicznie można przechowywać w formie papierowej i na odwrót – Tax Alert 08 2017

Ustawa o VAT milczy na temat formy przechowywania faktur (elektronicznie / papierowo). Określa za to inne wymogi w zakresie ich przechowywania. Organy podatkowe uznają, że możliwe jest przechowywanie w formie elektronicznej faktur otrzymanych w formie papierowej, jak i odwrotnie, pod warunkiem zgodności sposobu przechowywania z wymogami ustawy o VAT. Szczegół‚y dostę™pne tutaj.…

Dokumentacja dla podmiotów z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu – Natalia Kotlarek, Aleksandra Piękniewska Rzeczpospolita 9.08.2017

W ostatniej części „Akademii cen transferowych” wspominamy o kolejnej modyfikacji dotyczącej dokumentacji cen transferowych. 1 stycznia 2017 r. weszł‚y w życie Istotne zmiany, dotyczące m.in. definicji podmiotów powiązanych kapitałowo, zasad i terminu sporządzania dokumentacji. Tym razem, zmiana przepisów dotyczy wyłączenia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub samorządami. Szczegół‚y dostępne są tutaj.…