Ulga badawczo rozwojowa – kto może z niej skorzystać? – Alert ABC Tax – wrzesień 2017

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) pozwala na dodatkowe odliczenie od dochodu kosztów poniesionych na dział‚alność‡ badawczo-rozwojową (art. 18d ustawy o CIT). Dodatkowe odliczenie wynosi 30% lub 50%, w zależnoś›ci od rodzaju kosztów i wielkości podatnika. Odliczeniu podlegają m.in.: wynagrodzenia osób zatrudnionych w celu realizacji dział‚alnoś›ci B+R, zakup materiałów i surowców, amortyzacja, usł‚ugi doradcze. W praktyce więc ulga umożliwia rozpoznanie 130% lub 150% tego typu kosztów. więcej

Wyższe wynagrodzenia dla pracowników-twórców – Alert ABC Tax – wrzesień„ 2017

Pracownicy, którzy w ramach pracy tworzą utwory (np. programiści, architekci, kierownicy różnych działów) mogą otrzymywać‡ wyższe wynagrodzenia netto. A to dzię™ki zastosowaniu 50% kosztów w odniesieniu do cz궛ci wynagrodzenia (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT). Oszczędność‡ może wynieść kilkanaście tysię™cy złotych. więcej

Rejestracja kontrahenta a odliczenie VAT – Mikołaj Jabłoński, Rzeczpospolita, 18.09.2017

To, że nasz dostawca nie jest zarejestrowany na VAT nie wyłącza automatycznie możliwości odliczenia VAT. Podatnikiem VAT jest się bowiem z mocy prawa. Rejestracja dla celów VAT jest tego potwierdzeniem. Od pierwszej czynności opodatkowanej podatnik powinien wystawiać faktury, z których nabywca może odliczyć VAT. Prawo do odliczenia jest zasadą. Nawet, gdy sprzedawca nie jest jeszcze zarejestrowany prawo to nie powinno być wyłącznie z tego powodu ograniczane. W praktyce jednak nabywca powinien dochować należytej staranności w weryfikacji kontrahenta. więcej

Czy podatek u źródła może być kosztem?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał w wydanej interpretacji, że podatek u źródła zapłacony z własnych środków (niepotrącony z wypłacanej dla zagranicznego kontrahenta należności) może być zaliczony do kosztów podatkowych spółki wypłacającej należność. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.…