Koszty podatkowe od 1 stycznia 2018 r. – Alert ABC Tax – listopad 2017

Od 1 stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać obszerna nowelizacja ustawy o CIT. Znaczna część zmian dotyczy katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych. Wyłączone z nich zostaną m.in. odsetki od pożyczek partycypacyjnych, odsetki od przejętych pożyczek, zaciągniętych na zakup udziałów, kwoty wypłacane tytułem podziału (rozliczenia) zysku. Szczegóły tutaj

Zmiany podatkowe na 2018

W 2018 r. wejść mają w życie kolejne zmiany przepisów podatkowych, niektóre z nich są dość istotne. Zmiany dotyczą m.in.:

  1. mechanizmu podzielonej płatności (split payment),
  2. limitu ujmowania w KUP wydatków związanych z usługami niematerialnymi,
  3. niedostatecznej kapitalizacji,
  4. przychodów z zysków kapitałowych.

Jeżeli te zagadnienia Państwa dotyczą lub są Państwo zainteresowani szkoleniem ze zmian podatkowych, zapraszamy do kontaktu: biuro@abcgroupCE.com

Szczegóły tutaj

Niedostateczna kapitalizacja – rewolucyjne zmiany od 2018 r. – Alert ABC Tax – listopad 2017

1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zupełnie nowe przepisy w zakresie niedostatecznej kapitalizacji. Ograniczenia będą dotyczyły także pożyczek od banków (podmiotów niepowiązanych). Wyłączeniu z kosztów podlegać będą odsetki w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania nad przychodami odsetkowymi przewyższa 30% wskaźnika bazującego na EBITDA. Szczegóły dostępne tutaj