Utrwalona praktyka interpretacyjna – co to jest i kiedy warto z niej skorzystać – Tax Alert – marzec 2018

Utrwalona praktyka interpretacyjna to – w uproszczeniu – wyjaśnienia w danej sprawie podatkowej dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednim roku. Zastosowanie się do UPI może dawać taką samą ochronę jak zastosowanie się do otrzymanej interpretacji indywidualnej. Więcej na ten temat tutaj

Ulga badawczo-rozwojowa – większe możliwości od 2018 r. – Tax Alert – marzec 2018

Od 1 stycznia 2018 roku znacząco rozszerzyła się możliwość korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) i realizacji wynikających z niej korzyści podatkowych. Ulga pozwala na dodatkowe odliczenie od dochodu kosztów badań naukowych lub prac rozwojowych. W praktyce pozwala to zaoszczędzić 19% lub nawet 29% tych kosztów. Szczegóły dostępne są tutaj