Split payment – ABC Tax Alert – czerwiec 2018

Skąd dowiemy się, że rachunek VAT został utworzony? Czy otwarcie rachunku VAT trzeba zgłosić do urzędu skarbowego (złożenie NIP-8)? Czy rachunek split payment będzie otwierany do rachunków walutowych? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące split payment znajdą Państwo w naszym najnowszym alercie. Szczegóły tutaj