PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

W dniu 28 sierpnia 2018 r.  rząd RP przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Obecnie projekt będzie procedowany w Sejmie i nie można wykluczyć szybkiego tempa prac.

Z tego względu oraz z uwagi na fakt, że projekt docelowo ma nakładać określone obowiązki na podmioty gospodarcze, zatrudniające choćby jedną osobę (choć w pierwszym etapie będzie dotyczył tylko większych przedsiębiorstw) i to niezależnie od nazwy umowy wiążącej tę osobę z pracodawcą (może to być np. umowa zlecenia), a pracodawcy będą potrzebować odpowiedniego czasu, by przygotować się do wdrożenia przewidzianych w nim regulacji, warto już teraz zapoznać się z jego założeniami.

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są tutaj

Jeżeli są Państwo zainteresowani wskazaną tematyką, …

Komentarz do projektu uchylenia art. 15ca ustawy o CIT – Mikołaj Jabłoński – Rzeczpospolita – 27.08.2018

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o CIT, który zakład m.in. uchylenie art. 15ca (badanie rynkowej zdolności kredytowej podatników).  Regulacja ta, od kiedy weszła w życie, budziła wiele kontrowersji, ponieważ dawała organom podatkowym uprawnienie do szacowania dochodu (stary) z powodu ponoszonych kosztów finansowania dłużnego, a jednocześnie kryteria stosowania tego przepisu były nieprecyzyjne. Artykuł zawiera nasz komentarz do tej regulacji, a także do projektu zmian w prawie. Szczegóły tutaj