Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

W dniu 26 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany m.in. w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zakres zmian jest obszerny i wymagać będzie jeszcze pogłębionej analizy, jednakże już teraz możliwym jest wskazanie potencjalnie najistotniejszych zmian z perspektywy podmiotów nieprowadzących działalności rolniczej. Szczegóły dotyczące nowelizacji tutaj

POTRĄCENIA Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 ROKU

Od dnia 1 stycznia 2019 r. polskie przepisy przewidują większą ochronę przed egzekucją wynagrodzenia, otrzymywanego przez osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, np. zlecenia, czy umowy o dzieło. Powyższe winno być uwzględniane przez Przedsiębiorców, zatrudniających personel na podstawie umów cywilnoprawnych, w razie otrzymania zajęcia wynagrodzenia takiej osoby w ramach postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.

Nowe przepisy pozwalają bowiem zleceniobiorcom na korzystanie z ochrony wynagrodzenia na zasadach podobnych, jak te, które dotąd obowiązywały wyłącznie pracowników. Zgodnie z nowododanym art. 833 §21 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) przepisy art. 87 i art. 871 kodeksu pracy (dotyczące dokonywania potrącenia z wynagrodzenia i kwot wolnych od potrąceń) stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących

ZMIANY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

Niebawem powinna wejść w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa jest obecnie na końcowym etapie procesu legislacyjnego – oczekuje na podpis Prezydenta. Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w dzienniku ustaw – przypuszczalnie zatem nastąpi to z końcem kwietnia 2019 r. O dokładnej dacie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Ustawa wprowadza szereg przepisów dostosowujących polskie ustawy do RODO. Przewiduje między innymi zmiany w Kodeksie pracy, które dotyczą

Informacja prawna odnośnie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

W załączeniu znajdziecie Państwo informację prawną odnośnie podpisanej w dniu 18.12.2018 r. przez Prezydenta RP ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która reguluje ww. Rejestr, a także szereg kwestii z zakresu postępowania upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, a także stanowi nowelizację przepisów niektórych innych ustaw, np. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie odnoszącym się do składania sprawozdań finansowych do KRS. Szczegóły tutaj

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego w przedsiębiorstwie

W dniu 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która umożliwia przedsiębiorcom, będącym osobami fizycznymi, tj. osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnikom spółki cywilnej, zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci poprzez ustanowienie zarządu sukcesyjnego do czasu zakończenia formalności spadkowych. Bliższe informacje znajdą Państwo tutaj

Zaproszenie na szkolenie podatkowe

W roku 2019 szykuje się wiele istotnych zmian podatkowych. Głównym ich celem ma być „uszczelnianie” systemu podatkowego. Już dzisiaj zapraszamy Państwa na otwarte szkolenie, którego celem będzie przybliżenie Państwu planowanych zmian. Powiemy również o najistotniejszych kwestiach podatkowych z 2018 roku. Szczegóły znajdą Państwo po kliknięciu tutaj