Utrwalona praktyka interpretacyjna – co to jest i kiedy warto z niej skorzystać – Tax Alert – marzec 2018

Utrwalona praktyka interpretacyjna to – w uproszczeniu – wyjaśnienia w danej sprawie podatkowej dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednim roku. Zastosowanie się do UPI może dawać taką samą ochronę jak zastosowanie się do otrzymanej interpretacji indywidualnej. Więcej na ten temat tutaj

Ulga badawczo-rozwojowa – większe możliwości od 2018 r. – Tax Alert – marzec 2018

Od 1 stycznia 2018 roku znacząco rozszerzyła się możliwość korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) i realizacji wynikających z niej korzyści podatkowych. Ulga pozwala na dodatkowe odliczenie od dochodu kosztów badań naukowych lub prac rozwojowych. W praktyce pozwala to zaoszczędzić 19% lub nawet 29% tych kosztów. Szczegóły dostępne są tutaj

Zmiany w przepisach o podatkowych grupach kapitałowych

27 listopada br. została opublikowana ustawa o zmianach w podatkach dochodowych (Dz. U. poz. 2175). Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od początku 2018 roku, wpłyną między innymi na funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK). Zmiany powinny pozytywnie wpłynąć na „dostępność” tej formy prowadzenia biznesu przez podmioty powiązane. Szczegóły znajdą Państwo tutaj