Optymalizacja i bezpieczeństwo w rozliczeniach pracowniczych – poradnik ABC Tax – 25-10-2018

Przedstawiamy poradnik dotyczący optymalizacji rozliczeń i bezpieczeństwa w rozliczeniach pracowniczych. Obejmuje on następujące zagadnienia:  jak bezpiecznie i korzystnie zatrudniać kadrę zarządczą, świadczenia rzeczowe dla pracowników, polityka samochodowa, podróże służbowe, delegowanie pracowników za granicę, pracownicy zagraniczni delegowani do pracy w Polsce, wyższe wynagrodzenia dla informatyków i twórców, zatrudnianie obywateli Ukrainy.

Poradnik dostępny jest tutaj

Spółki tną koszty zarządu i doradców – Mikołaj Jabłoński – Rzeczpospolita 04-10-2018

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe, restrykcyjne zasady zaliczania do kosztów podatkowych usług o charakterze niematerialnym, np. zarządczych, doradczych, reklamowych. W artykule „Spółki muszą ciąć koszty zarządu i doradców” Mikołaj Jabłoński – doradca podatkowy i radca prawny w ABC Tax komentuje nową regulację i przedstawia dotychczasowe doświadczenia związane z jej stosowaniem. Szczegóły tutaj

Rozliczenia z agencjami marketingowymi – Mikołaj Jabłoński – Rzeczpospolita 01-10-2018

Organizacja promocji z wykorzystaniem usług profesjonalnych agencji marketingowych ułatwia przeprowadzenie akcji marketingowej. Trudniejsze mogą być rozliczenia podatkowe związane z płatnościami do agencji. W artykule Mikołaj Jabłoński – doradca podatkowy i radca prawny w ABC Tax omawia najciekawsze kwestie związane ze skutkami podatkowymi w VAT rozliczeń z agencjami marketingowymi. Szczegóły tutaj

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

W dniu 28 sierpnia 2018 r.  rząd RP przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Obecnie projekt będzie procedowany w Sejmie i nie można wykluczyć szybkiego tempa prac.

Z tego względu oraz z uwagi na fakt, że projekt docelowo ma nakładać określone obowiązki na podmioty gospodarcze, zatrudniające choćby jedną osobę (choć w pierwszym etapie będzie dotyczył tylko większych przedsiębiorstw) i to niezależnie od nazwy umowy wiążącej tę osobę z pracodawcą (może to być np. umowa zlecenia), a pracodawcy będą potrzebować odpowiedniego czasu, by przygotować się do wdrożenia przewidzianych w nim regulacji, warto już teraz zapoznać się z jego założeniami.

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są tutaj

Jeżeli są Państwo zainteresowani wskazaną tematyką, …

10 pytań, które warto zadać o CIT-TP

Sprawozdanie CIT-TP należy złożyć do końca września. Najwyższa pora wejść w szczegóły i sprawdzić, jak wypełnić dokument zgodnie z wymogami. Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw 10 pytań i odpowiedzi, które ułatwią wypełnienie sprawozdania CIT-TP. Szczegóły tutaj

Komentarz do projektu uchylenia art. 15ca ustawy o CIT – Mikołaj Jabłoński – Rzeczpospolita – 27.08.2018

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o CIT, który zakład m.in. uchylenie art. 15ca (badanie rynkowej zdolności kredytowej podatników).  Regulacja ta, od kiedy weszła w życie, budziła wiele kontrowersji, ponieważ dawała organom podatkowym uprawnienie do szacowania dochodu (stary) z powodu ponoszonych kosztów finansowania dłużnego, a jednocześnie kryteria stosowania tego przepisu były nieprecyzyjne. Artykuł zawiera nasz komentarz do tej regulacji, a także do projektu zmian w prawie. Szczegóły tutaj