Kiedy powstaje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Od 1 stycznia 2017 roku o obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej decydować będzie nie wartość samej transakcji, ale wysokość przychodów i kosztów osiąganych przez podatników. Przedmiotem wątpliwości okazał się zakres przychodów i kosztów, które należy uwzględniać – w szczególności czy chodzi jedynie o przychody i koszty operacyjne, związane z podstawową działalnością biznesową.

Organy podatkowe przyjmują jednak, że dla potrzeb weryfikacji obowiązku sporządzenia dokumentacji, „przychody i koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości” obejmują zarówno podstawową jak i pozostałą działalność operacyjną a także zdarzenia nadzwyczajne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej niedawno interpretacji (sygn. IBPB-1-2/4510-541/16/JW.) wskazał bowiem, iż „gdyby zamierzeniem ustawodawcy było wyłączenie pewnych grup przychodów lub kosztów (w tym m.in. przywołanych przez Wnioskodawcę strat i zysków nadzwyczajnych (…) ustawodawca dokonałby tego wprost w ustawie zmieniającej”.

Według Dyrektora Izby Skarbowej, „przychody i koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości” dotyczą podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej. Fakt ten należy uwzględnić, ustalając wysokość przychodów i kosztów na potrzeby określenia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Oznacza to, że nawet przy stosunkowo niewielkich przychodach z podstawowej działalności operacyjnej, w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych może powstać obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą pomocą, uprzejmie prosimy o kontakt. ABC Tax specjalizuje się w kompleksowym wsparciu w zakresie cen transferowych.

The following two tabs change content below.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *