ABC Group świadczy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługi płacowej i kadrowej, doradztwa organizacyjnego, podatkowego, prawnego i finansowego oraz zastosowań technologii informatycznych w organizacji rachunkowości.