Transakcje z powiązanymi podmiotami podlegają szczegółowym uregulowaniom i są przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom proponujemy Państwu kompleksowe usługi związane z obszarem cen transferowych, obejmujące:

  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
  • analizę cen transferowych opartą na badaniu transakcji porównywalnych („benchmarking study”),
  • analizę i ocenę dokumentacji przygotowanych przez Klientów pod kątem zgodności z wymaganiami prawa podatkowego,
  • dokumentowanie transakcji związanych z nabyciem usług niematerialnych (tworzenie tzw „defense file”),
  • analizę i ocenę ryzyka cen transferowych, analizę umów pod kątem ich zgodności z regulacjami podatkowymi dotyczącymi cen transferowych, przeglądy w zakresie cen transferowych.