ABC Tax

Naszym klientom oferujemy profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, wpisujące się w ich biznesowe potrzeby. Głównym obszarem naszej działalności są ceny transferowe i zarządzanie ryzykiem podatkowym, ale dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu zapewniamy kompleksową obsługę podatkową.

Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa firmę, oferując w szczególności:

Doradztwo podatkowe

Transakcje z powiązanymi podmiotami podlegają szczegółowym uregulowaniom i są przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponujemy Państwu kompleksowe usługi związane z obszarem cen transferowych, obejmujące:
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
 • analizę cen transferowych opartą na badaniu transakcji porównywalnych („benchmarking study”),
 • analizę i ocenę dokumentacji przygotowanych przez Klientów pod kątem zgodności
  z wymaganiami prawa podatkowego,
 • dokumentowanie transakcji związanych z nabyciem usług niematerialnych (tworzenie tzw. „defense file”),
 • analizę i ocenę ryzyka cen transferowych, analizę umów pod kątem ich zgodności
  z regulacjami podatkowymi dotyczącymi cen transferowych, przeglądy w zakresie cen transferowych.
Pobierz folder
Prawo podatkowe i jego interpretacje podlegają ciągłym zmianom, a przedsiębiorcy często stykają się z bieżącymi wątpliwościami, jak potraktować daną czynność z podatkowego punktu widzenia. Odpowiedzią na takie sytuacje jest „gorąca linia” z doradcą podatkowym. Doradztwo podatkowe w formule „hot-line” polega na bieżącym udzielaniu odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania. Odpowiedzi udzielane są w formie e-maila lub telefonicznie. Rozwiązanie to zapewnia szybką pomoc dla Państwa bieżącej działalności poprzez dostęp do fachowej wiedzy
i doświadczenia w kwestiach podatkowych. W ramach naszej obsługi zapewniamy precyzyjne
i adekwatne odpowiedzi na zadawane pytania oraz szybką reakcję.
Organy skarbowe mają prawo kontrolować poprawność rozliczeń podatkowych. Warto jednak nie czekać, ale uprzedzić kontrolę i zawczasu „wyprostować” ewentualne nieprawidłowości dzięki przeglądowi podatkowemu. Przegląd podatkowy pozwala na identyfikację nie tylko obszarów ryzyka podatkowego ale również możliwości potencjalnych optymalizacji podatkowych. Zakres i tematyka przeglądu podatkowego jest ustalana indywidualnie z Klientem i może dotyczyć kilku podatków (np. CIT, VAT i PCC), jednego (np. tylko CIT lub tylko podatek od nieruchomości) albo wybranego obszaru (np. prawidłowość rozliczania amortyzacji). Pobierz folder
Warsztaty podatkowe to zamknięte spotkania, dostosowane do potrzeb Klientów. Oferujemy zarówno warsztaty standardowe (np. poświęcone zmianom w przepisach), jak i dostosowane do zapotrzebowania Klientów, na wskazany temat. W naszych warsztatach standardem jest przeznaczenie części czasu na dyskusje na temat zgłoszonych przez Klienta kwestii.
W ramach naszej pracy pomagamy Klientom we wszelkich kwestiach podatkowych pojawiających się w ich bieżącej działalności, w szczególności poprzez:
 • sporządzanie opinii podatkowych,
 • przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych,
 • przygotowywanie innych pism podatkowych (odwołań, skarg itp.)
Przepisy podatkowe dają podatnikom możliwości legalnego kształtowania wysokości płaconych podatków. Nasze doświadczenie pozwala nam je identyfikować i wspierać Państwa w ich wykorzystaniu. Przykładowo, nasza pomoc może obejmować:
 • optymalizację opodatkowania dochodu z punktu widzenia właściciela oraz samego przedsiębiorstwa,
 • optymalizację cash-flow związanego z podatkami,
 • planowanie struktur optymalizujących wysokość zobowiązań podatkowych w procesach przekształceń własnościowych.