Kancelaria adwokacka Grau

Świadczone przez działającą na terenie Niemiec kancelarię GRAU Rechtsanwälte LLP doradztwo prawne obejmuje w szczególności:

Prawo niemieckie

Prawo znaków towarowych jest wiodącą dziedziną specjalizacji kancelarii GRAU Rechtsanwälte LLP. Kancelaria świadczy w tym zakresie usługi obejmujące doradztwo strategiczne przy rejestrowaniu i licencjonowaniu znaków towarowych. W ramach pomocy prawnej kancelaria prowadzi poszukiwania znaków towarowych w bazach danych w Europie
i na całym świecie.
Kancelaria GRAU Rechtsanwälte LLP reprezentuje klientów
w postępowaniach zgłoszeniowych i w sporach przed
Niemieckim Urzędem Patentowym (niemieckie znaki towarowe), przed Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego OHIM (znaki wspólnotowe), jak i przed World Intellectual Property Organisation w Genewie (międzynarodowe znaki towarowe). W sprawach z zakresu znaków towarowych reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi niemieckimi sądami, jak i przed Sądem Najwyższym ds. Patentowych. Oprócz tego świadczymy usługi prawne w pozostałych sprawach związanych ze znakami towarami, takich jak sporządzanie wezwań do zaniechania naruszenia, projektowanie umów zbycia praw, umów licencyjnych i umów wdrożeniowych. Również oferujemy Państwu zarządzanie portfolio znaków towarowych i reprezentujemy Państwa w sprawach karnych
i celnych z zakresu znaków towarowych na terenie Niemiec
.

Kancelaria GRAU Rechtsanwälte LLP reprezentuje klientów przy rejestracji krajowej na terenie Niemiec (Niemiecki Urząd Patentowy i Znaków Towarowych), wspólnotowej (Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego) i międzynarodowej wzorów przemysłowych przy World Intellectual Property Organisation. Świadczymy również pomoc prawną przy poszukiwaniu zarejestrowanych i niezarejestrowanych wzorów przemysłowych w bazach danych w Europie i na całym świecie. W sprawach z zakresu wzorów przemysłowych reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi niemieckimi sądami jak i Sądem Najwyższym ds. Patentowych. Pozasądowo reprezentujemy klientów we wszystkich sprawach, które związane są z wzorami przemysłowymi i dotyczą kwestii takich jak np. sporządzanie wezwań do zaniechania naruszenia, projektowanie umów zbycia praw, umów licencyjnych
i umów wdrożeniowych. Oferujemy również
zarządzanie portfolio wzorów przemysłowych
i
reprezentujemy klientów w sprawach karnych i celnych z zakresu wzorów przemysłowych na terenie Niemiec. Ponadto udzielamy pomocy prawnej w ramach odbywających się w Niemczech wystaw na targach handlowych, dochodzimy zaniechania naruszeń przeciwko naśladowcom i bronimy naszych klientów w sytuacji, w której to ich posądza się o naruszenie.

Wspólnie z rzecznikami patentowymi różnych specjalizacji reprezentujemy klientów
w postępowaniach zgłoszeniowych przed Niemieckim Urzędem Patentowym i w sporach
o naruszenie prawa patentowego
. Oprócz tego opracowujemy różnego rodzaju umowy
z zakresu prawa patentowego i prawa wzorów użytkowych, takie jak np. umowy kooperacyjne, umowy licencyjne, umowy dystrybucyjne i porozumienia o zachowaniu tajemnicy.

Kancelaria GRAU Rechtsanwälte LLP świadczy doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa konkurencji. Zajmujemy się sporządzaniem opinii prawnych w przedmiocie zgodności
z prawem kampanii reklamowych
i poszczególnych działań podmiotów gospodarczych na rynku niemieckim. Kancelaria GRAU Rechtsanwälte LLP reprezentuje klientów w sporach
z konkurentami
, związkami gospodarczymi i związkami konsumentów. Kancelaria wzywa konkurentów do zaniechania naruszenia i reaguje na wezwania, składa w imieniu klientów tak zwane procesowe pisma ochronne. Reprezentujemy naszych klientów na terenie całych Niemiec w postępowaniach o tymczasowe rozporządzenie sądowe i w postępowaniach dotyczących głównego przedmiotu sporu.

W dzisiejszych czasach, coraz rzadziej spotykamy się z tym, że towar jest rozprowadzany przez przedsiębiorców w sposób bezpośredni lub poprzez własną filię. Obecnie duża część podmiotów gospodarczych zorganizowana jest w sieć systemów dystrybucyjnych i opiera się na współpracy z agentami (przedstawicielami handlowymi), handlarzami związanymi umowami z producentem i franczyzobiorcami. Decyzja o tym, w jakiej formie dystrybucyjnej podmiot gospodarczy będzie działał na rynku, decyduje jednocześnie o sukcesie gospodarczym przedsięwzięcia.

Agent pośredniczy przy zawieraniu umów dla innego podmiotu gospodarczego, działa
w cudzym imieniu i na cudzy rachunek. Handlarz związany umową z producentem działa we własnym imieniu i na własny rachunek. Również
franczyzobiorca działa we własnym imieniu
i na własny rachunek, z tym że franczyzodawca daje franczyzobiorcy prawo i nakłada mu równocześnie obowiązek prowadzenia biznesu wg jego konceptu. Charakterystyczną cechą
umowy franczyzowej jest element licencji: franczyzobiorca otrzymuje w zamian za uiszczenie opłaty licencyjnej nazwę, znak towarowy, prawa autorskie i know-how systemu franczyzy. Kancelaria GRAU Rechtsanwälte LLP pomaga klientom przy tworzeniu systemu zbytu, który najbardziej odpowiada potrzebom ich przedsiębiorstwa. Projektujemy i negocjujemy umowy agencyjne, umowy z handlarzami związanymi z producentem i umowy franczyzowe
w Niemczech i na terenie Unii Europejskiej.

Oferujemy obsługę prawną podmiotów gospodarczych we wszystkich zagadnieniach z zakresu niemieckiego prawa handlowego i prawa umów. Kancelaria przygotowuje i negocjuje indywidualne umowy i ogólne warunki umów. Udzielamy również porad z zakresu odpowiedzialności cywilnej producenta za wprowadzenie do obrotu wadliwego produktu. Producent ponosi co do zasady odpowiedzialność cywilną za produkt, jeśli dojdzie do uszkodzenia ciała, zdrowia lub własności prywatnej innej osoby.

Kancelaria GRAU Rechtsanwälte LLP świadczy porady prawne w zakresie tworzenia
i przekształcania spółek osobowych i kapitałowych na terenie Niemiec.
Oferujemy również bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych w Niemczech, między innymi przy opracowywaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów cywilnych i gospodarczych związanych
z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Świadczymy porady prawne także dla osób lub spółek, które zamierzają utworzyć nowy podmiot gospodarczy lub filię w Niemczech. Nasze porady obejmują zarówno stronę prawną jak i podatkową. Wnioskujemy dla Państwa o odpowiednie zezwolenia na działalność gospodarczą i sporządzamy umowy.

Kancelaria GRAU Rechtsanwälte LLP zapewnia obsługę prawną dla przedsiębiorstw z siedzibą w Niemczech, jak i za granicą, w ramach łączenia, podziałów, likwidacji czy też przekształceń spółek. Nasza kancelaria oferuje wsparcie na każdym etapie współpracy pomiędzy stronami, począwszy od sporządzenia listu intencyjnego, due diligence poprzez negocjacje warunków aż do stworzenia nowej jednostki gospodarczej, a także dalszej pomocy prawnej.

Posiadamy ponadto doświadczenie obsłudze prawnej przy kupnie i sprzedaży niemieckich przedsiębiorstw, znajdujących się w kryzysie lub przedsiębiorstw z postępowań upadłościowych (distressed M&A).

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie niemieckiego prawa spółek handlowych, jak również znają specyfikę rynku lokalnego oraz obrotu międzynarodowego.

Kancelaria GRAU Rechtsanwälte LLP doradza we wszystkich fazach tworzenia struktur Joint Venture i przy przygotowywaniu porozumień Joint Venture na terenie Niemiec.

Zajmujemy się tworzeniem projektu planu przeprowadzenia transakcji, przeprowadzaniem analiz prawnych dotyczących wymagań finansowych i administracyjnych oraz sfinalizowaniem umowy podpisanej między partnerami.

Naszym celem jest wynegocjowanie jak najkorzystniejszych warunków dla naszych klientów oraz doprowadzenie do satysfakcjonującej finalizacji i zapewnienie długoterminowej ochrony interesów zleceniodawcy.

W zakresie prawa transportowego Kancelaria Grau Rechtsanwälte LLP doradza oraz reprezentuje niemieckich/polskich oraz zagranicznych spedytorów, przewoźników, a także ubezpieczycieli transportowych, działających w Niemczech.

Wspieramy Państwa w dziedzinach takich jak prawo spedycyjne, regulacje w transporcie lądowym, powietrznym oraz kolejowym na terenie Niemiec oraz za granicą, a także prawie handlowym morskim oraz uregulowaniach prawnych w zakresie składowania towarów oraz ich logistyki. W zakres naszych porad wchodzą także obszary obejmujące niemieckie prawo ubezpieczeń, prawo celne oraz prawo międzynarodowe prywatne.

Naszym celem jest wspieranie Państwa prawnych i ekonomicznych interesów. Grau Rechtsanwälte LLP pomaga Państwu w przygotowaniu wszelkich, poddanych prawu niemieckiemu, umów oraz ogólnych warunków handlowych. Reprezentujemy Państwa na rynku niemieckim w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych chroniąc Państwa prawa

Prowadzą Państwo w Niemczech przedsiębiorstwo i zatrudniają tutaj pracowników lub oddelegowują Państwo pracowników do Niemiec?

GRAU Rechtsanwälte LLP pomoże Państwu w każdym aspekcie prawa pracy.
Sporządzamy i opiniujemy dla Państwa umowy pracy oraz umowy członków zarządu. Przy konieczności zakończenia umowy o pracę czy też umowy menadżerskiej, doradzamy, chronimy Państwa interesy i przygotowujemy upomnienia, wypowiedzenia czy ewentualne uchwały wspólników.

Służymy Państwu radą w kwestii wynagrodzeń, płac, jak i zagadnień urlopowych. Wspieramy również w aspektach takich jak: umowy na pół etatu oraz ochrona podczas urlopu rodzicielskiego. Doradzamy również w sporządzaniu statutu przedsiębiorstwa, jak i przy negocjacjach z Radą Zakładową.

W sporach sądowych reprezentujemy Państwa przed niemieckim Sądem Pracy, Krajowym Sądem Pracy oraz przed Federalnym Sądem Pracy.

Jeżeli oddelegowują Państwo pracowników do Niemiec – wskazujemy na obowiązujące prawa pracownicze wynikające z niemieckiej litery prawa i przejmujemy konieczne zgłoszenia do Urzędu Celnego.

GRAU Rechtsanwälte LLP oferuje wyspecjalizowaną obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie windykacji należności na terenie Niemiec.

Nasze usługi kierujemy w pierwszej kolejności do przedsiębiorców polskich, którzy wielokrotnie stają przed problemem braku skuteczności i wysokich kosztów, związanych z dochodzeniem należności w Niemczech. Znajomość realiów rynku niemieckiego powoduje, że działamy szybko i efektywnie. Zachowując przystępne i transparentne ceny, obalamy mit kosztownych niemieckich kancelarii prawnych.

Stale wzrastająca liczba postępowań upadłościowych podmiotów gospodarczych pokazuje, że windykacja należności - nawet przeciwko stałym kontrahentom - staje się krokiem koniecznym. Windykacja należności przeciwko niemieckim dłużnikom powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowaną w prawie gospodarczym kancelarię adwokacką z siedzibą w Niemczech. Tylko i wyłącznie znajomość rynku niemieckiego i niemieckiego systemu prawnego umożliwia szybką i efektywną windykację.

Zwracając się bezpośrednio do kancelarii adwokackiej, a nie do firmy windykacyjnej, skracają Państwo czas oczekiwania na należności, ponieważ znaczna część spraw wymaga skorzystania z drogi sądowej i w przypadku gdy dłużnik złoży sprzeciw w ramach postępowania upominawczego, jako adwokaci możemy przeprowadzić dla Państwa również postępowanie sądowe.

W ten sposób otrzymają Państwo usługę kompleksową i korzystniejszą finansowo, gdyż ze względu na przymus adwokacki, firmy windykacyjne są niejako zobowiązane do dalszego outsourcingu usług i zlecenia przeprowadzenia sprawy sądowej adwokatowi.